gototopgototop
ENG
  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
06.12.2017 - INDIVIDUALNE KONSULTACIJE SA KORISNICIMA PROJEKTA “DA SVAKI ROM IMA DOM”

Conslt icoTokom oktobra i novembra 2017 Hausing Centar je organizovao i sproveo konsultativne radionice sa krajnjim korisnicima projekta “Da svaki Roma ima dom” u Odžacima. Konsultacije su demonstrirale posvećenost svih uključenih aktera principu participativnosti. Cilj konsultacija bio je da detaljno informišu korisnike o planiranoj akciji i njenim krajnjim rezultatima i da se izgradi “vlasništvo” nad projektnim rezultatima već u ranoj fazi realizacije projekta. U želji da stambena rešenja budu u skladu sa navikama i preferencama korisničke zajednice, stavovi korisnika o predloženim rešenjima iskazani tokom konsultacija biće uvaženi tokom implementacije projekta.

Za potrebe konsultacija Hausing Centar je proizveo potreban vizuelni material – video snimke i 3D animacije (video snimak pristupa svakoj pojedinačnoj parceli, virtuelna šetnja oko modela objekata, simulacija dan/noć), i grafičke prikaze (mapa naselja, prikaz svake pojedinačne parcele, osnove objekata, perspektivni prikazi). Za svako naseljeno mesto (ukupno 5) je organizovana po jedna radionica. Nakon dobrodošlice i predstavljanja facilitatora i posmatrača i objašnjenja ciljeva, metoda i sadržaja konsultacija, svaka radionica je započela grupnom prezentacijom u trajanju od oko 15 minuta. Na zid su projektovani video snimci i 3D animacije. Nakon toga su vodjeni individualni razgovori sa svakom korisničkom porodicom pojedinačno.

Korisničkim porodicama su prezentovani svi detalji projekta, posebno tehnički detalji kao što su struktura stambenog prostora, opremljenost instalacijama, arhitektonsko oblikovanje objekata, organizacija dvorištnog prostora, uticaj na susedstvo, mogućnosti za samozapošljavanje na parcelama, isl. Svaka korisnička porodica dobila je informacije o položaju svog objekta na parceli, imenima neposrednih suseda, površini objekta, opremi koja će biti distribuirana, mogućnostima i ograničenjima korišćenja dvorišta, vlasničkim pitanjima, isl. Učesnicima su takodje predstavljeni i trenutni status projekta i naredni koraci sa planiranim rokovima.

Ukupno 25 korisničkih porodica (72%) odnosno 33 korisnika - 21 muškarac i 12 žena su učestvovali u konsultacijama. Zastupljenost žena bila je 36%. Kao razlozi manjeg učešća žena identifikovani su udaljenost mesta održavanja konsultacija od mesta stanovanja (3,5 km) bez javnog prevoza i nemogućnost ostavljanja čuvanja dece (nijedno dete ne ide u vrtić ili predškolsku ustanovu). Konsultacije su facilitirane na način koji je omogućio jasno razumevanje predloga rešenja i podsticao slobodno i neihibirano izražavanje mišljenja o predmetnim temama. Facilitatori Hausing Centra su posebno ohrabrivali žene da se uključe u diskusiju i podele svoju perspektivu.

Konsultacije su protekle u dobrom raspoloženju i atmosferi poverenja i saradnje. Korisničke porodice su uglavnom bile zadovoljne informacijama i prikazanim rešenjima. Pored pozitivnih reakcija na poduhvat, korisnici su izrazili i svoju zabrinutost, i to najviše vezano za izvore prihoda nakon preseljenja i na odnose na primajućim zajednicama. Konstatovano je da je proces konsultacija izuzetno značajan i za facilitatore i za korisnike. Facilitatorima je on dao dragocen uvid u potrebe korisnika i potvrdjeno je da je aktivna komunikacija sa korisnicima uslov bez koga se ne može. Hausing Centar će se truditi da komunikaciju održi živom tokom celog perioda trajanja projekta i da izadje u susret svim iskazanim željama, onoliko koliko granice budžeta I okvir projekta budu dozvolili.

footer

 
wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price