gototopgototop
ENG  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
21.1.2015 - HC ODRŽAO KONSULTACIJE SA KORISNICIMA MONTAŽNIH KUĆA

Hausing Centar je održao 15. januara 2015. u Bujanovcu konsultacije sa korisnicima koji će u okviru projekta „Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara“ dobiti u vlasništvo montažne kuće. 

Konsultacije su održane sa ciljem da se: korisnici smešteni u kolektivnim centrima Stara ciglana i Dečiji vrtić u Bujanovcu koji su ostvarili pravo na montažne kuće upoznaju sa narednim koracima u realizaciji projekta, odnosno datumom završetka tendera,  vremenom neophodnim za izbor izvođača radova, očekivnim vremenom pripreme glavnih projekata prema predloženim idejnim arhitektonskim rešenjima za odabrane korisnike, procesom predaje glavnih projekata radi dobijanja građevinske dozvole i očekivanom početku i zavšetku izgradnje objekata; na osnovu situacije predloženih arhitektonskih rešenja stambenih objekata prema informaciji o lokaciji, odnosno prema  uslovima gradnje na parcelama korisnika kroz dijalog sa njima definiše finalno idejno rešenje svakog od 10 objekata koliko će biti izgrađeno u Bujanovcu u okviru projekta.

U odnosu na postavljene ciljeve kao najpodesnija forma izabrane su konsultacije sa pojedinačnim porodicama kako bi svaka porodica dobila potrebnu pažnju arhitekata HCa i kako bi bilo identifikovano najbolje rešenje u svakom pojedinačnom slučaju.

Nakon informacija o toku projekta, energetskoj efikasnosti kojoj se težilo prilikom projektovanja i informacija o opremljenosti predloženih objekata, svaka porodica je upoznata sa procesom projektovanja – njegovim ograničenjima i mogućnostima. Porodice su zajedno sa arhitektama HCa analizirale idejna arhitektonska rešenja stambenih objekata čija je veličina određena prema broju članova domaćinstva sa liste odabranih korisnika i u skladu sa aktuelnim Zakonom o izbeglicama Republike Srbije.

Na kopijama planova parcela analizirani su orijentacija i položaj planiranog objekta i razgovaralo se o alternativama pozicioniranja objekta i mogućnostima odnosno ograničenjima svake (u odnosu na mogućnost proširenja objekta, u odnosu na mogućnost organizacije različitih funkcija na parceli, itd).

Na osnovama objekata koje su pripremljene za ove potrebe porodice su uz podršku arhitekata kritički sagledale strukturu predloženih arhitektonskih rešenja stambenih objekata, odnosno program objekta, predloženi raspored i strukturu prostorija i razgovarali o mogućim izmenama i prilagođavanju unutrašnje strukture svojim potrebama i preferencijama.

Na kraju konsultacija sa svakom pojedinačnom porodicom postignut je dogovor o finalnom idejnom rešenju koje će biti predato preduzeću koje će proizvesti i instalirati objekte.

IPA12-official-HC-IDC-Srp

 
wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price