gototopgototop
ENG

  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
31.7.2014 - OBJAVLJEN OGLAS ZA SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA U ŠAPCU

Oglas za podnošenje zahteva za prvi izbor korisnika/ca stanova za Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u Šapcu objavlјen je dana 31. jula 2014. na oglasnim tablama kolektivnog centra Varna, gradske uprave Grada Šapca i Centra za socijalni rad Šabac, kao i u nedelјnom listu „Glas Podrinja“.
Stambene jedinice koje su predmet oglasa su namenjene socijalno ugroženim izbeglicama, interno raselјenim licima i porodicama i povratnicima po Sporazumu o readmisiji evidentiranim na teritoriji grada Šapca smeštenim u Kolektivnom centru i socijalno ugroženom domicilnom stanovništvu, koji su zainteresovani za ovaj vid stambenog rešenja, i to:

  1. Socijalno ugroženim licima i porodicama koje zbog fizičkih ili mentalnih bolesti, hronične bolesti ili invaliditeta člana porodice ne mogu da obezbede uslove za život,
  2. Jednoroditelјskim porodicama,
  3. Starim licima –  parovima i samcima, sposobnim da žive samostalno i
  4. Domaćinskoj porodici socijalnog stanovanja.

Ukupan broj od 36 stambenih jedinica koje će biti izgrađene na katastarskoj parceli br. 3301/8, K.O. Šabac u Šapcu, biće dodeljene na korišćenje na sledeći način:

  1. 29 stambenih jedinica – socijalno ugroženim izbeglicama, interno raselјenim licima i porodicama i povratnicima po Sporazumu o readmisiji evidentiranim na teritoriji Grada Šapca smeštenim u Kolektivnom centru Varna i
  2. 7 stambenih jedinica – socijalno ugroženom domicilnom stanovništvu.

Od izgrađenih 36 stambenih jedinica, jedna će biti dodelјena domaćinskoj porodici socijalnog stanovanja. Domaćin/domaćica socijalnog stanovanja je radno sposobno lice, član socijalno ugrožene porodice izbeglica ili interno raselјenih lica iz kolektivnog centra ili porodice iz domicilnog stanovništva iste kategorije, koji pravo na korišćenje stambene jedinice stiče prihvatanjem i obavlјanjem funkcije domaćina/domaćice.

Predlog liste reda prvenstva biće objavlјen na oglasnim tablama Gradske uprave grada Šapca, Centra i kolektivnog centra, a Komisija će, posle donošenja odluke po prigovorima, utvrditi i objaviti konačnu listu reda prvenstva.

Rok za podnošenje zahteva je 45 dana od dana objavlјivanja Oglasa, odnosno zaklјučno sa 15. septembrom 2014. Obrasci prijave i potrebnih izjava preuzimaju se kod poverenika za izbeglice, zgrada Gradske uprave grada Šapca, kancelarija broj 26. Prijave sa potrebnom dokumentacijom i naznakom „konkurs za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“ zainteresovana lica podnose lično  u Centru za socijalni rad u Šapcu ili poštom na adresu:

Centar za socijalni rad „Šabac“
ulica Mačvanska br. 76
15000 Šabac

Tekst oglasa možete preuzeti ovde pdfikonica

 
wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price