gototopgototop
ENG

  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
18.7.2014 - ODRŽANA SEDNICA KOMISIJE ZA PRVI IZBOR KORISNIKA SOCIJALNOG STANOVANJA U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA U ŠAPCU

U Šapcu je 18. jula 2014. održana prva sednica Komisije za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima. Komisija je osnovana rešenjem Gradonačelnika Šapca

i sastoji se iz po jednog člana i zamenika člana predstavnika svih partnera na projektu, kao i predstavnika UNHCRa.

Na održanoj sednici Komisija je usvojila tekst Pravilnika kojim su regulisani uslovi, kriterijumi i merila za prvi izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, objekta koji će biti izgrađen na lokaciji Kamenjak u Šapcu, koji je objavljen 21. jula 2014. godine na oglasnoj tabli gradske uprave Grada Šapca.

Stambene jedinice su namenjene socijalno ugroženim izbeglicama, interno raselјenim licima i porodicama i povratnicima po Sporazumu o readmisiji evidentiranim na teritoriji Grada Šapca smeštenim u Kolektivnom centru „Varna“ i socijalno ugroženim licima i porodicama iz lokalne zajednice, koji su zainteresovani za ovaj vid stambenog rešenja, i to:

  1. socijalno ugroženim licima i porodicama koje zbog fizičkih ili mentalnih bolesti, hronične bolesti ili invaliditeta člana porodice ne mogu da obezbede uslove za život;
  2. jednoroditeljskim porodicama;
  3. starim licima - samcima i parovima, sposobnim da žive samostalno.

Korisnici su i domaćin/domaćica socijalnog stanovanja i članovi njegove/njene porodice.

Komisija je usvojila i tekst Oglasa za podnošenje zahteva koji će biti objavlјen na oglasnim tablama kolektivnog centra Varna, gradske uprave Grada Šapca i Centra za socijalni rad Šabac, kao i u lokalnim sredstvima javnog informisanja  31. jula 2014. godine. Pisani zahtev sa potrebnim dokazima, zainteresovana lica podnose se preko pisarnice Centra za socijalni rad Šabac zaklјučno sa 15. septembrom.

IPA12-official-HC-IDC-Sabac-Srp

 
wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price