gototopgototop
ENG
  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
15.11.2013. - Hausing centar organizovao konferenciju o stanovanju Roma

Hausing centar zajedno sa Ligom za dekadu Roma, uz podršku Foundation Open Society Institute iz Budimpešte organizovao je konferenciju/okrugli sto UNAPREĐENJE STANOVANJA ROMA U SRBIJI – OD STRATEGIJE DO PRAKSE 13.novembra 2013. godine u Beogradu, u hotelu Park.

Konferencija je pružila doprinos i podsticaj implementaciji obaveza i mera predviđenih strateškim dokumentima Vlade RS vezanim za unapređenje stanovanja Roma kroz: podsticaj i omogućavanje diskusije o ulozi lokalnih samouprava i romskih i drugih nevladinih organizacija u unapređenju stanovanja Roma; pružanje pregleda trenutnih i planiranih projekata vezanih za stanovanje Roma u Srbiji kao i sredstava predviđenih za ovu svrhu koji su dostupni u predpristupnim fondovima i budžetu Srbije; analizu i organizovanje diskusije o mogućnostima za unapređenje stanovanja Roma koje pruža nova legislativa vezana za legalizaciju; analizu pristupačnost programa socijalnog stanovanja romskoj populaciji u Srbiji.

Na konferenciji je učestvovalo preko 85 učesnika koji su predstavljali 9 državnih institucija, 5 gradskih/opštinskih uprava, 10 međunarodnih i donatorskih organizacija, 15 domaćih nevladinih organizacija i 4 medija.     

Kao panelisti na konferenciji su uzeli učešće:

 • Srđan Šain, predsednik Saveta za integraciju Roma i narodni poslanik dajući uvodnu reč
 • Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za Evropske integracije, sa prezentacijom: Zakonski i politički preduslovi maksimizacije sredstava iz IPA fondova namenjenih sprovođenju Strategije i Akcionog Plana
 • Mirjana Maksimović, zamenica menadžera Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, sa prezentacijom Unapređenje stanovanja Roma kao deo Evropske agende Srbije
 • Svetlana Ristić, šefica odseka za stanovanje, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, sa prezentacijom Aktivnosti Ministarstva građevinarstva i urbanizma na unapređenju stanovanja Roma
 • Luca Manunta, program menadžer, Delegacija EU u Srbiji sa prezentacijom Tekući i planirani projekti finansirani od strane EU - IPA 2012, IPA 2013, BELVILLE
 • Lloyd Tudyk, OEBS menadžer projekta i Laura Carpino, OEBS koordinatorka programa za stanovanje sa prezentacijom  Implementacija projekta EU IPA 2012 – Tehnička podrška inkluziji Roma (TARI)
 • Aleksandra Damnjanović, pomoćnik Ministra, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma sa prezentacijom  Novi Zakon o legalizaciji i Zakon o posebnim uslovima za upis svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole - mogućnosti koje nude
 • Osman Balić, Liga Roma/SKRUG sa prezentacijom Uloga lokalne samouprave i romskih udruženja u procesu legalizacije; unapređenje romskih naselja kao mogućnost za ekonomsko osnaživanje Roma
 • Prof. Vladimir Macura, Društvo za unapređenje romskih naselja sa prezentacijom  Plan detaljne regulacije za naselje Mala Guba u Prokuplju – participativni pristup
 • Robert Bu, zamenik direktora EHO, i predstavnici opštine Odžaci sa prezentacijom Poboljašnje uslova stanovanja u romskim naseljima putem samogradnje
 • Zoran Tairović, Interkulturalni teatar /SKRUG sa prezentacijom Očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta Roma kroz unapređenje romskih naselja
 • Milena Timotijević, Hausing Centar sa prezentacijom Postojeća praksa u Srbiji i pristupačnost socijalnog stanovanja romskoj populaciji
 • Dejan Radivojević, UNOPS projekt menadžer sa prezentacijom EU/UNOPS projekat “Sagradimo dom zajedno”
 • Vesna Jeremić, Grad Smederevo sa prezentacijom Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima kao adekvatan model stanovanja za najugroženije grupe, uključujući Rome

Agendu, kao i zaključke i preporuke sa skupa možete preuzeti ovde.

pdfikonica  Agenda

pdfikonica  Zaključci i preporuke

 
wha2014 
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico rs
 
WHA-14-15-Banner
 
IPA2012
baner pomoc poplave srp
  Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price