gototopgototop
ENG


  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
17.5.2013 - STUDIJSKA POSETA PROJEKTIMA NAMENJENIM SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA U SRBIJI U OKVIRU PROJEKTA PAIRS

Pairs icoU okviru dvogodišnjeg regionalnog projekta PAIRS (Programmes for the Active Integration/Inclusion of Roma in the South-East Europe) čiji je cilj da kroz identifikaciju i analizu konkretnih inicijativa i projekata usmerenih na socijalnu inkluziju Roma formuliše i uputi preporuke vezane za programiranje evropskih i nacionalnih fondova, i time omogući dugoročnu integraciju romske populacije, u periodu od 15.05.2013. do 17.05.2013. održana je studijska poseta projektima namenjenim socijalnoj inkluziji i integraciji Roma u Srbiji. U studijskoj poseti učestvovalo je 28 učesnika, predstavnika više ministarstava i drugih vladinih tela za implementaciju politika socijalne inkluzije Roma, kao i nevladinih organizacija iz Italije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Ukrajne i Albanije.

U okviru posete učesnici su prisustvovali sledećim sastancima i prezentacijama:

Prezentacija usluge Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima koju je izložila savetnica u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike gospođa Marija Vujošević. U prezentaciji je izložen sadržaj usluge, objašnjena je uloga osnovnih aktera uključenih u njeno obezbeđivanje i ukratko izloženi rezultati istraživanja efekata ove usluge na socijalno uključivanje korisnika iz 2009. godine.

Sastanak u gradskoj upravi Grada Smedereva sa predsednikom skupštine grada gospodinom Brančetom Stojanovićem, članicom gradskog veća Vesnom Jeremić i direktorom Centra za socijalni rad u Smederevu gospodinom Miodragom Nadaškićem. Učesnici su upoznati sa ulogom Gradske uprave i Centra za socijalni rad u uspostavljanju i kontroli kvaliteta pružanja ove usluge, ali i sa posvećenošću i rezultatima Gradske uprave i Centra na polju socijalne zaštite i integracije Romske populacije. Ovom prilikom napravljena je i kratka prezentacija instituta domaćinske porodice – najinovativnijeg elementa ovog koncepta čija je funkcija u obezbeđivanju socijalne uključenosti korisnika usluge krucijalna.  
 
Sastanak u Vladi Vojvodine, u prostorijama kancelarije za Inkluziju Roma sa direktorom kancelarije gospodinom Duškom Jovanovićem koji je bio prilika da se učesnici upoznaju sa radom kancelarije i njenim dosadašnjim prioritetima i rezultatima pre svega na polju obrazovanja.

Prezentacija projekta Živeti zajedno Romskog edukativnog centra iz Subotice čiji koncept i rezultate je predstavio gospodin Stevan Nikolić, predsednik ove organizacije. Cilj ovog projekta je prevazilaženje konflikata između romske i većinske populacije u jednom subotičkom naselju kroz formulisanje zajedničkih interesa cele lokalne zajednice i angažman obe strane na njihovom postizanju.  

U okviru posete učesnici su obišli sledeće projekte:

Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, Smederevo: Učesnici posete razgovarali su sa domaćinskim porodicama iz dva objekta i sa tri porodice samohranih majki koje su romkinje i korisnice ovog oblika socijalne zaštite. Učesnici su najviše bili zainteresovani za sadržaj uloge domaćinske porodice, probleme sa kojima se susreće ova porodica u svom radu, vrstu i uspešnost saradnje sa Centrom za socijalni rad i ukupno zadovoljstvo korisničkih i domaćinskih porodica ovim vidom socijalne zaštite.

Socijalna inkluzija i unapređenje životnih uslova Roma u Srbiji, Novi Sad: U okviru posete učesnici su obišli dva romska naselja u novom Sadu  u kojima je Ekumenska humanitarna organizacija sprovodila različite aktivnosti unapređenja stanovanja (stambenih objekata i infrastrukture). Model koji je primenjivan u okviru ovog projekta podrazumeva aktivnu participaciju samih korisnika i visok stepen kontrole i odlučivanja nad tokom i tipom građavinskih radova.    
 
Montažne kuće za Romske porodice iz neformalnog centra, Požarevac: grupa je posetila i projekat u okviru kog je 20 porodica interno raseljenih Roma sa Kosova dobilo smeštaj u montažnim kućama na obodu Požarevca. Kao posebno pozitivan element projekta ocenjene su participativne konsultacije koje su obavljene u cilju izbora vrsta stambenih objekata u okviru projekta. Učesnici su upoznati i sa zaključcima evaluacije koja je pokazala nekoliko nedostatka projektnog koncepta u skladu sa kojima su napravljeni planovi za dalji razvoj ovog projekta.

SEE colour TCP        pairs logo      EuLogo

 

 
wha2014Â
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico
Â
WHA-14-15-Banner
Â
IPA2012
baner pomoc poplave srp
 Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price