gototopgototop
ENG  O nama
  Projekti
  Usluge
  Socijalno stanovanje u
  zaštićenim uslovima
  Publikacije
  Vesti
  Podrška i partnerstvo
  Foto galerija
  Video galerija
  Linkovi
  Kontakt
25.4.2013 - STUDIJSKA POSETA PROJEKTIMA NAMENJENIM INKLUZIJI ROMA U ALBANIJI

t icoU periodu od 22.04.2013. do 24.04.2013. predstavnica Hausing centra učestvovala je u studijskoj poseti u Albaniji, u organizaciji albanskog Malteškog dobrotvornog servisa, u okviru zajedničkog projekta PAIRS (Programmes for the Active Integration/Inclusion of Roma in the South-East Europe), zajedno sa još 10 učesnika iz 3 zemlje.

Studijska poseta je trajala 3 dana tokom kojih je organizovan obilazak četiri projekata: Socijalni centar Romani Baxt, u Tirani, Roma school u okviru programa Peace Village, u Skadru, Opismenjavanje i trening socijalnih veština za rome, romkinje i romsku decu, u okviru Multidisciplinarnog društvenog centra u mestu Fushe Kruje i projekat Help the children, u školi 26 Nentori u Tirani.

  1. Socijalni centar Romani Baxt, u Tirani: Ovaj centar već dvadeset godina sprovodi različite projekte koji su namenjeni unapređenju obrazovanja romske dece i mladih Roma. Pored osnovnog programa tutorskog rada i dopunske nastave u prethodnom periodu centar je obezbeđivao i besplatne udžbenike za romske đake, besplatne obroke kao i prevoz do škole. Sva deca koja su učestvovala u radu centra uspešno su završila osnovno obrazovanje a mnogi su nastavili i dalje. U toku letnjih meseci ovaj centar organizuje letnju školu za romske đake kako bi održao radne navike dece i ponudio kvalitetno struktuirno slobodno vreme. Pored rada sa decom ovaj centar takođe obezbeđuje različite vrste podrške zapošljavanju roditelja (edukacije i radno osposobljavanje) jer veruju da je za uspešno školovanje dece potrebno da porodica ostvaruje stabilan prihod. U aktivnostima centra učestvuje skoro 100 dece godišnje, a aktivnostima je u proteklih 20 godina bilo pokriveno preko trećine svih romskih porodica koje žive u opštini Tirane u kojoj je centar lociran.
  2. Projekat Roma school u okviru programa Peace Village, u Skadru: Peace Village je centar u okviru kog se sprovodi više projekata namenjenih socijalno ugroženim i isključenim grupama. Objekti koji su prvih godinu dana nakon 1999. služili kao kolektivni centar za izbeglice sa Kosova, po napuštanju poslednjeg izbeglog lica prenamenjeni su. Poslednjih 13 godina, u okviru ovog centra nekoliko objekata služi za projekat romske škole u okviru kog se organizuje redovna nastava za decu iz obližnjeg romskog naselja, do petog razreda. Sada nastavu o ovoj školi pohađa 50 dece. Pre uspostavljanja ovog projekta deca iz tog naselja mahom nisu ni upisivana u osnovnu školu, a učešće nepismenih među stanovništvom tog naselja je bila skoro stopostotno. Uz veliku upornost, puno volonterskog rada i kontinualno prisustvo u naselju i rad sa roditeljima, učitelji koji rade na projektu uspeli su da podignu svest roditelja o važnosti školovanja dece i da postignu vrlo nizak stepen prekida školovanja pre završetka osnovne škole. Škola takođe organizuje aktivnosti i preko letnjih meseci.     
  3. Projekat Opismenjavanje i trening socijalnih veština za rome, romkinje i romsku decu, u okviru Multidisciplinarnog društvenog centra u mestu Fushe Kruje:  Mesto Fushe Kruje spada u najsiromašnije opštine u Albaniji. Romi su u velikom procentu zastupljeni u populaciji ovog mesta. U okviru multidisciplinarnog centra pokrenuta je inicijativa za opismenjavanje i podizanje stepena obrazovanja roma. U programe su najpre uključivana deca školskog uzrasta, kao i njihove majke, da bi se zatim omogućilo pohađanje kurseve i za odrasle muškarce.   
  4. Projekat Help the children, u školi 26 Nentori u Tirani: Projekat je pokrenula lokalna nevladina organizacija koja je nastala pre 12 godina sa misijom da unapredi obrazovanje romske dece i omogući pristup servisima za socijalno ugrožene grupe. Organizacija je kreirala specifičan model multidimenzionalne socijalne podrške porodici koja kreativno koristi socijalni rad kao način da se unapredi obrazovanje dece. Deca pohađaju prvi razred u odeljenju gde se nastava drži po posebnom školskom programu i ovo odeljenje čine samo romska deca. Posle prvog razreda učenici se uključuju u druga odeljenja u istoj školi i tako nastavljaju školovanje. U toku ove prve godine sa decom rade nastavnici koji su prošli kroz posebnu obuku čiji je cilj da podstakne senzibilitet za ljudska prava i drugačiju kulturu od one kojoj pripada učitelj. Za decu su u istom periodu organizovane i vanškolske aktivnosti – učenje albanskog jezika, sportske aktivnosti itd. U istom periodu sa porodicama učenika radi se na podizanju svesti o važnosti školovanja i na povećavanju znanja i veština u cilju lakšeg pronalaženja posla. Svaki polaznik ovih kurseva zajedno sa savetnikom izrađuje individualni plan profesionalnog razvoja i u skladu sa tim bira trening, ali i prati svoj razvoj. Polaznicima ovih kurseva obezbeđeno je stažiranje u više ozbiljnih firmi. Do sada je ova organizacija imala ukupno 300 dece uključene u aktivnosti, a 106 članova njihovih porodica bili su polaznici ovakvih kurseva. Porodice učenika takođe mogu dobiti i ekonomsku podršku od ove organizacije u vidu malih kredita za pokretanje biznisa, podsticaja za štednju itd. U okviru reforme sistema socijalne zaštite ovakav model biće transferovan i u druge lokalne zajednice u kojima je deci iz posebno socijalno isključenih porodica potrebna ovakva vrsta podrške.

U okviru studijskog putovanja predstavnica Hausing centra prisustvovala je sastancima i prezentacijama više zvaničnika institucija na republičkom i lokalnom nivou, kao i predstavnika međunarodnih organizacija koje u Albaniji sprovode projekte čiji je cilj inkluzija Roma:

  1. Prezentacija projekata inkluzije Roma koje u Albaniji sprovode UNICEF, UNDP, i OSCE/ODIHR, u Tirani.
  2. Prezentacija predstavnika Regionalnog Saveta Skadra, zamenika gradonačelnika Skadra i zamenika predsednika Albanske malteške dobrotvorne organizacije, u Skadru.
  3. Prezentacija predstavnika lokalne razvojne agencije Tauleda, i predstavnice organizacije Amarodrom, u Skadru.
  4. Prezentacija predstavnika Ministarstva rada, socijalne politike i jednakih šansi, u Tirani.


SEE colour TCP        pairs logo      EuLogo

 
wha2014Â
lista
 
hc tweet
 
Facebook Badge
 
yt-button
 
tenderi-ico
 
HC clip S
 
hck ico
Â
WHA-14-15-Banner
Â
IPA2012
baner pomoc poplave srp
 Sagradimodom
pairs logo
 
kirs logo srp
 
alt
 
alt
 
alt
 
Vodic
 
Publikacija
 
Licne price